TEČNI ENZIM ZA PROIZVODNJU SOKOVA OD VOĆA I VOĆNIH RAKIJA


Lallzyme fruit je efektivan preparat baziran na selekcionisanom soju ne-toksičnog i genetski ne modifikovanog mikro-organizma Aspergilus niger. Specijalno je razvijen za ekstrakciju soka iz voća radi dobijanja voćnog soka ili za proizvodnju voćne rakije.

Ne sadrži konzervanse niti aditive. Lallzyme fruit je macerativni enzim koji omogućuje brzu hidrolizu rastvorljivih pektina što dovodi do većeg randmana prilikom presovanja bilo kojim tipom presa i brzog omekšavanja voćnog kljuka kod proizvodnje voćnih rakija. Ovaj enzim je specijalno razvijen da smanji količinu metanola u voćnim rakijama koji se izdvaja iz pektina.

Kao takav uglavnom sadrži poligalakturonazu ali i pektin lijazu i arabanazu. Njegova upotreba ne samo da povećava randman već i optimizuje rezultate svih vrsta u proizvodnji voćnog soka i voćnih rakija.

PRIMENA:

Enzim rastovriti u 10 – 20 puta više obične vode nego što je njegova težina (ako se koristi pumpa sa dozatorom) ili u 100 puta više vode radi ravnomernijeg doziranja ukoliko se ne koristi dozator. Prska se ravnomerno po voću tokom mlevenja voća. Ako se dodaje u ovoj fazi nije potrebno naknadno dodatno mešanje. Ako se prska po voću koje se ne melje tokom priprema za fermentaciju, voće treba treba povremeno naknadno promešati. Preporučeno delovanje je od 45 do 60 minuta na temperaturi od 15 do 20˚C pre presovanja (za voće koje se presuje za sok. Preporučeno vreme delovanja se ne odnosi na voće koje će fermentirati).

33448 Enzim Fruit 0,1 kg ( tečni enzim za voćne rakije ) (70)
33449 Enzim Fruit 1kg ( tečni enzim za voćne rakije ) (71)

tecni-enzim