PROIZVODNJA SPANAĆA


Spanać je jednogodišnja biljka kratke vegetacije, gaji se zbog listova koji se koriste kao varivo ili kao salata.

List je bogat belančevinama (2,28%), a ističe se relativno visokim sadržajem gvožđa i kalcijuma. Spanać je značajan i za prerađivačku industriju. Kod nas se spanać gaji kao baštenska i kao njivska kultura.

Spanać je kultura sa skromnim zahtevima za toplotom i dobro podnosi niske temperature. Optimalna temperatura za razvoj vegetativnih organa je 13-16° C. Izdržava mrazeve od -6° do -8°C. Međutim, dobro ukorenjene biljke, ako postoji snažni pokrivač mogu podneti temperaturu i do -20°C.

Spanać je tipična biljka, zato se u našim delovima uglavnom gaji kao prolećni ili jesenji usev jer bi pri dugom danu i visokim temperaturama veoma brzo rastao u cvetno stablo. Spanać zahteva velike količine vode, i pri nedostatku vode sporo se razvija i brzo prorasta u cvetno stablo.

spanac

Spanać zahteva plodno zemljište lako po mehaničkom sastavu i propustljivo za vodu. Može da posluži kao biljka indikator plodnosti zemljišta, jer se na usevu uočavaju čak i mikro razlike u plodnosti na nekom terenu.

Spanać se đubri sa oko 80-100 kg/ha azotnim, fosfornim i kalijumovim đubrivima. Pri ozimoj proizvodnji pred setvu se daje 1/2 NPK đubriva dok se druga polovina daje u proleće.

Spanać se proizvodi iskljucivo direktnom setvom iz semena, a rokovi zavise od zahteva tržišta ili prerađivacke industije. U zavisnosti od vremena setve u našim uslovima se razlikuju rano prolećna, jesenja i ozima proizvodnja.

 -Prolećni spanać  - setva  mart - april ----------------------------- berba  maj - jun

- Jesenji  spanać  - setva  jul -  avgust------------------------------berba septembar – oktobar

-Ozimi  spanać - setva  septembar – oktobar-----------------berba april – maj

Za jesenju proizvodnju treba sejati krajem jula i u avgustu, dok za ozimu proizvodnju spanać treba sejati u septembru. Pri ovom roku proizvodnje, spanać prezimljava i berba može početi u martu i aprilu. Za proizvodnju spanaća zemljište treba poorati na dubinu oko 20-25 cm, uz dobru i kvalitetnu primenu. Na težim i nedreniranim zemljištima slabo ocednim spanać treba gajiti na uzdignutim gredicama.

spanac

Seje se sejalicom sa rastojanjem redova od 20-25 cm ili u trake (5 redova) sa razmakom izmedu traka 40-50 cm i redova 15-20 cm. Za ovakav način proizvodnje potrebno je 25-30 kg/ha semena. Ako se spanać gaji na uzdignutim gredicama što je preporučljivo za ozimu proizvodnju gredice su širine 60-100 cm i visine 10-15 cm. Seje se 2- 4 reda i potrebno je 15-25 kg/ha semena.

Količinom semena treba obezbediti povoljan sklop biljaka tako da nema nikakvog proređivanja biljaka. Proređivanje se može raditi samo kada je u pitanju “mala” proizvodnja u bašti, kada se primenjuje ručna setva. Pri toj baštenskoj proizvodnji obično se proređivanje obavlja dva puta, prvi put se biljke ostavljaju na razmak od 5-6 cm, a drugi put oko 10-12 cm. Pri tom drugom proređivanju biljke se mogu iskoristiti za potrošnju. Međutim, pri mašinskoj setvi na velikim površinama spanać se seje u redu na 3-5 cm seme do semena i nema nikakvog proređivanja.

spanac

Do zatvaranja redova, ako je moguće, treba izvršiti jedno međuredno kultiviranje. Kod ozime proizvodnje u normalnim uslovima nema potrebe za zalivanjem. Međutim u sušnim uslovima neophodno je zalivanje radi kvalitetnog nicanja i u uslovima sušnog proleća, takođe, treba redovno zalivati jer je spanać veoma osetljiv na nedostatak vlage.

Berba spanaća počinje kada biljke obrazuju 5-6 krupnih listova. Pri baštenskoj proizvodnji spanać se bere sukcesivno. Berba može biti dvojaka, da se biljke čupaju sa korenom ili da se odsecaju zeleni listovi, a da se vegetativni vrh sa korenom ostavlja u zemljištu. Pri industrijskoj proizvodnji za preradu, spanać se bere mehanizovano.

spanac

Za bliža tržišta spanać se bere ujutro, dok ima rose, a za dalji transport bere se kad je suv. Spanać se loše čuva i treba izbegavati čuvanje ubranog spanaća, jer tada intezivno nakuplja štetne materije (nitrate i nitrite), naročito u nepovoljnim uslovima čuvanja. Pri povoljnim uslovima čuvanja može se čuvati 4-5 dana.

Prinos spanaća jako varira, u zavisnosti od uslova gajenja i sorte, i kreće se u proseku od 10-25 t/ha.