NOVO U PONUDI - AGROLUB

AGROLUB 4T

OPIS:
AGROLUB 4T je kvalitetno motorno ulje namenjeno za podmazivanje malih četvorotaktinih motora nove generacije.

PRIMENA:
Namenjeno je za podmazivanje četvorotaktinih motora ugrađenih u kosilice za travu i slične mašine koje konstantno rade pri visokom boju obrtaja, a imaju hlađenje motora sa vazduhom i uljem.

PAKOVANJE:
Plastična ambalaža: 600ml

agrolub

AGROLUB 2T DVOTAKTOL

OPIS:
AGROLUB 2T Dvotaktol je motorno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora.

PRIMENA:
Primenjuje se za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora ugrađenih u motocikle mopede, trimere, motorne testere, poljoprivredne mašine i druge uređaje koji koriste mešavinu ulja sa benzinom. Priprema mešavine je u skladu sa preporukom proizvođača motora, a kreće se od 2% pa naviše.

PAKOVANJE:
Platična ambalaža: 100ml, 500ml.

agrolub

AGROLUB 2T SYNTH

OPIS:
AGROLUB Dvotaktol 2TSYNTH je 100% sintetičko ulje, koje obezbeđuje najbolju moguću zaštitu i sigurnost rada motora i u najtežim uslovima.

PRIMENA:
Namenjeno je za podmazivanje dvotaktinih motora nove generacije ugrađenih u profesionalne motorne testere, kosilice, trimere, motocikle, vanbrodske motore, koji koriste mešavinu ulja sa visokooktanskim (super 98) i bezolovnim (BMB 95) benzinom. Primena mešavine se vrši prema preporuci proizvođača motora.

PAKOVANJE:
Plastična ambalaža: 100ml, 500ml.

agrolub

AGROLUB DIZEL LUB

OPIS:
AGROLUB DIZEL LUB je aditiv koji se preporučuje kao dodatak euro dizelu radi poboljšanja mazivih karakterstika samog goriva i zaštite osetljivih delova sistema ubrizgavanja od habanja.

PRIMENA:
AGROLUB DIZEL LUB poboljšava mazivna svojstva svih dizel goriva sa niskim i ultra niskim sadržajem sumpora. Sipa se u rezervoar i namešava se sa dizel gorivom kod starije generacije motornih vozila i mehanizacije prema tabeli mešanja. Obezbeđuje vrlo drobro prodmazivanje pumpe visokog pritiska kod svih dizel motora čime se smanjuje habanje svih pokretnih delova pumpe i obezbeđuje produžen radni vek opreme i delova. Prednosti AGROLUB DIZEL LUB-a su: Bolja mazivost, Zaštita od habanja, Zaštita od korozije, Duži vek opreme, Bolje sagorevanje.

PAKOVANJE:
Plastična ambalaža: 100ml, 1kg, 5lit.

agrolub

AGROLUB LANCOIL

OPIS-PRIMENA:
AGROLUB LANCOIL je veoma kvalitetno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera. Odlikuje se dobrom prionljivošću i dobrim temperaturnim svojstvima, koja mu omogućavaju primenu u zimskim uslovima. Obezbeđuje izvanrednu zaštitu od korozije i habanja. Namenjeno je za podmazivanje lanaca motornih testera različitih proizvođača, koje rade pri teškim uslovima.

PAKOVANJE:
Plastična ambalaža: 1kg

agrolub

AGROLUB DEMI VODA

OPIS-PRIMENA:
AGROLUB DEMI VODA dobijena postupkom demineralizacije - omekšavanjem kationskim jonoizmenjivačem, kojoj su ukolonjeni rastvoreni gasovi, soli, kiseline i baze, talozi soli metala i nekih metalnih oksida, kao i neke rastvorene organske materije. Namenjena je za punjenje i dolivanje akumulatora za pripremu mešavine (voda/antifriz) u rashladnim sistemima vozila, za pegle, inhalatore, itd. Može se koristiti i u industriji kao sredstvo za hlađenje, zagrevanje, kao rastvarač, sredstvo za ispiranje, sirovina za proizvodnju hemijskih proizvoda, kao i svuda gde se zahteva upotreba destilovane, odnosno demineralizovane vode.

PAKOVANJE:
Plastična ambalaža: 1lit, 5lit.

agrolub