MEGAFOL: idealan za otpornost biljaka u stresnim uslovima


Klimatske promene stresno utiču na biljke. Kako se temperatura naglo spustila, a narednih dana se očekuju i niže, idealne su prilike za primenu Megafola.

Doza primene je 1,5-2l/ha ( 150-200ml/100l vode).

Kompetentan je za primenu sa svim pesticidima (izuzev bakra) i folijarnim đubrivima.

““megafol””

Meteorološka predviđanja (Izvor: naslovi.net)

Megafol je prirodni biostimulant, koji tokom stresnih klimatskih situacija omogućava rast biljaka, a u normalnim uslovima poboljšava razvitak biljke.

Sadrži organske materije biljnog porekla, jednostavan je za korišćenje i siguran za biljke.

- 35% Aminokiselina biljnog porekla i proteini podržavaju metabolizam biljke i pospešuju fotosintezu.
- Betaini povećavaju otpornost biljke u stresnim klimatskim situacijama.
- Vitamini i faktori rasta poboljšavaju metaboličke funkcije, rast i vegetativni razvoj.

Megafol je u potpunosti proizveden od biljnih sirovina i siguran je za korisnike, tretirane kulture i okolinu.

*Osigurajte siguran prinos i u stresnim uslovima!

““megafol””