Megafol - otpornost!

megafol

Megafol- otpornost!

Antistres tretman za trenutne vremenske uslove

Temperaturne oscilacije imaju štetno dejstvo na sve biljne kulture jer zahtevaju od biljke dodatno trošenje energije koje bi inače bilo usmereno na zametanje plodova i normalan vegetativni razvoj. Biljka ulaže napore da se odbrani od štetnog dejstva vremenskih uslova, što za posledicu ima umanjen kvalitet plodova koji predstavljaju osnovu proizvodnje.

S obzirom da ovakve vremenske prilike ne pogoduju kako oplodnji voća tako i razvoju ratarskih kultura, naša prepouka je primena preparata Megafol u količini od 1l ukoliko se kombinuje uz pesticidne tretmane, a u voću koje cveta primeniti Megafol u kombinaciji sa peparatom Mc Set 2l/ha radi bolje oplodnje i što lakšeg podnošenja stresnih uslova.

Megafol je prorodni biostimulator na bazi slobodnih aminokiselina (L-α-aminokiseline 35%) koji omogućava:

- efikasan i neposredan oporavak biljaka u stresnim uslovima,
- pospešuje usvajanje hraniva i apliciranih pesticida,
- osigurava kvalitetan vegetativni razvoj biljke.

U kombinaciji sa preparatom MC Set, Megafol omogućava:

- bolju oplodnju i zametanje plodova,
- uniformnost plodova,
- intenzivnije formiranje plodova na svim spratovima kod kultura kao što su paradajz i krastavac.

Megafol 10/1 l (Šifra: 37521)
Megafol 1/1 l (Šifra: 31559)

Megafol flajer možete preuzeti ovde.

Ogledi sprovedeni tokom 2016.
Doza primene 2 l/h.

megafol