Kvalitetne makaze za rezidbu voćaka i vinove loze


Rezidba voćaka i vinove loze je redovna agrotehnička mera. Zadatak rezidbe je da se uklanjaju suvišne grane i loza. Suvišni delovi voćaka i vinove loze se uklanjaju radi regulisanja rasta, plodonošenja i stvaranja optimalnih uslova za razvoj biljke. Rezidbom se formira i odgovarajući uzgojni oblik, pri čemu se grane ili loza skraćuju ili čitava kruna ili čokot proređuju. Rezidba se obavlja ručnim voćarskim i vinogradarskim makazama, ručnim testerama, hidrauličnim i pneumatskim makazama i testerama i automatskim mašinama za rezidbu zrelih i zelenih grana i loze.

Mehaničke ručne makaze

Veličina sile kojom rezač pritiskuje dvokraku polugu zavisi od konstrukcije makaza, sečiva na makazama i njegovog stanja naoštrenosti, kao i kvaliteta oštrice sečiva. Što je potrebna manja sila lakši je rad, a ostvaruje se veća produktivnost. Ručne mehaničke makaze mogu da budu s oštricom na jednom kraku makaza i protivrežućim delom na drugom kraku. Makaze mogu da imaju pravu oštricu i tada se obično nazivaju voćarske i zakrivljenu, nazvane (vinogradarske), jer se njima orezuje vinova loza, ali i voćke, s obzirom na to da se zbog manje veličine sečiva lakše uvlače između grana.

makaze

Male ručne makaze u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji bile su i ostale glavni pribor za rezidbu, pored raznih modela velikih makaza, testera i rukavica. Iako su današnji veliki evropski poljoprivredni sajmovi preplavljeni novim modelima makaza koje rade na električni pogon, ručne makaze u našem regionu obično čine osnovni rezački alat. Razlog za to je vrlo jednostavan: male ručne makaze su daleko bezbednije, a osećaj reza u ruci nikad ne mogu da zamene pneumatske makaze.

Većina voćara zamenu makaza obavlja svakih 3-5 godina. Pri nabavci novog alata najčešće se rukovodimo navikom: već dobro isprobani model najčešće se kupuje. Pravilo kojeg se treba držati prilikom kupovine malih makaza za rezidbu jeste da se izbegavaju nekvalitetni modeli, jer oni ne mogu obezbediti radnu upotrebu dužu od 50 radnih sati. Kvalitetan model makaza može trajati i preko 2.000 radnih sati. Uzme li se u obzir da je na primer, u gustim zasadima jabuke norma rezanja oko 16 radnih sati/ha godišnje, lako je izračunati koliko dugo proizvođač može  koristiti kvalitetne male makaze u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji.

Većina makaza za ručnu rezidbu može se svrstati u dva osnovnatipa nakovanj i bajpas. Makaze tipa nakovnja (anvil modeli) imaju jedno oštro pravo sečivo čijim pritiskom na ravan nakovnja se vrši rezanje. Najčešće se primenjuju za odsecanje debljih grana na zrelo. Makaze tipa bajpas (bypass modeli) su najčešće korišćeni modeli u rezidbi. Oni imaju oštro zakrivljeno sečivo koje prijanja uz drugo zakrivljeno sečivo koje nije oštro. Ovi modeli obezbeđuju najravnije preseke, pod uslovom da je sečivo dobro naoštreno i da nema zazora između sečiva.

makaze

Tip ručnih makaza Dupla oštrica već dugi niz godina najčešće je korišćeni model kod nas. Osobine ovog modela kod svih proizvođača jesu velika širina zahvata , ravni preseci i nepostojanje oštećenog tkiva drveta na mestu rane, što omogućuje njeno nešto brže zarastanje. S druge strane, ovi modeli nisu pogodni za rezidbu sekundarnih grana s oštrim uglom grananja pošto ostavljaju patrljke.

Stoga se model Dupla oštrica preporučuje samo za orezivanje mladih zasada. Većina renomiranih proizvođača uz svoj standardni model isporučuje i modele sa rotirajućom drškom čija širina radnog zahvata varira. Prilikom rezidbe i pokreta ruke, rotirajuća drška se prilagođava pokretima unutar šake, te se izbegava trenje i stvaranje oštećenja na ruci.

Modeli makaza NAKOVANJ (Anvil) predstavljaju standardni alat za orezivanje. Odlikuje ih jednostavna izrada i za 1/3 manja težina od prethodnih modela, što je bitna prednost ukoliko rezač obavlja rezidbu više od 50 radnih sati godišnje. Zahvat je obično nešto manji od modela Dupla oštrica.

Ergonomic tip BAJPAS makaza se nakon dugog korištenja u cvećarstvu proširio i kod proizvođača voća. U nedostatku prethodna dva modela, svakako može biti kvalitetna zamena. Svaki model koji ima zavijeni nakovanj i oštricu često zahteva snažnu upotrebu druge ruke za potpomaganje pri rezidbi.

makaze

Osnovni tip BAJPAS makaza (tzv. Basis) za rezanje je pre svega bio predviđen za rezidbu vinograda, dok je u voćnjacima njegova praktična primena samo kod orezivanja zasada jagodastog voća gde biljni materijal za orezivanje mekši. Kod svih modela je širina radnog zahvata standardna.

U našem asortimanu, u zavisnosti od toga šta vam je potrebno, možete pronaći mnoštvo modela voćarsko-vinogradarskih makaza najkvalitetnijih osobina. I pored toga što je podizanje voćnjaka mukotrpan posao, vredan je svakog truda. Voćnjaci su izuzetno isplativi i uz pravilnu negu obezbeđuju stabilan prinos.